RWS1435 – ett kompetensföretag

På hösten 2013 bildades dotterbolaget RWS1435.
Det var en sammanslagning av RWS (Rail Weld Sweden) och 1435.
Det nya företaget RWS1435, som är verksamt i hela Sverige, har en bred kunskap och kan erbjuda tjänster inom

  • järnvägsteknisk svetsning
  • spårväxlar
  • området för bearbetning av räler och växlar.
  • byggnation och underhållsentreprenader på järnvägen

RWS1435 är ett resursbolag med spetskompetens inom bygg och underhåll av järnväg samt konsulttjänster.
Vi erbjuder också el- och trafiksäkerhetsfunktionärer för alla typer av arbeten på och nära järnvägen
STGs företag servar den lokala marknaden och de personer som är verksamma där genom en direkt närhet och stor lokal kunskap.

Nyheter